Dámy, dnes si pokojne vyhoďte z kopýtka o čosi viac, zajtra totiž nastane pozitívna zmena, ktorej sa zaiste poteší nejedna z vás. Zmena z letného na zimný čas totiž nastane 29. októbra 2017, konkrétne sa bude meniť z 3:00 hod stredoeurópskeho letného času (SELČ) na 2:00 hod stredoeurópskeho času (SEČ).

V nedeľu 29. októbra si teda pospíme o hodinu dlhšie. Zabezpečí to zmena času z 3:00 hod. na 2:00 hod. Táto myšlienka sa prvýkrát objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, vynálezcu a fyzika Benjamina Franklina. Hlavným dôvodom uvažovania o zmene času bolo šetrenie denného svetla.

Návrh na jeho zavedenie podal londýnsky staviteľ William Willet v roku 1907 vo svojej eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad Mrhanie denným svetlom). Na Slovensku bol po prvýkrát letný a zimný čas zavedený počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňuje každý rok.

A tu je malá pomôcka aj dobudúcna:

V roku 2018 začne letný čas v nedeľu 25. marca, v roku 2019 v nedeľu 31. marca, v roku 2020 v nedeľu 29. marca a v roku 2021 v nedeľu 28. marca.

V roku 2018 sa letný čas skončí v nedeľu 28. októbra, v roku 2019 v nedeľu 27. októbra, v roku 2020 v nedeľu 25. októbra a v roku 2021 v nedeľu 31. októbra.