Zmena. Jediná konštanta v živote. To sa týka aj vývoja jednotlivých generácii, ktoré sa neustále menia, prispôsobujú zmenám v spoločnosti a pravdaže v oblasti technológii. To, čo je samozrejmosť pre jednu generáciu, môže byť vzácne pre ďalšiu. Ktorá je Vám najbližšia?

 

Generácia X ( 1961 – 1981)

Títo ľudia zažili minulý režim a môže sa stať, že jeho vplyv ostáva hlboko v nich, no zároveň majú vzácnu možnosť porovnať život vtedy a teraz. Vedia si vážiť slobodu a dokážu tvrdo pracovať. Žijú na hranici dvoch svetov. Zažili obdobie veľkých plánov aj sklamaní.

Pozitíva

 • Porovnávanie
 • Otvorenie možností
 • Cenenie slobody
 • Možnosť budovania kariéry
 • Túžba po finančnej nezávislosti
 • Súťaživosť
 • Dravosť
 • Priebojnosť

Negatíva

 • Sklamanie
 • Rozčarovanie
 • Znechutenie
 • Pesimizmus
 • Workoholizmus

Generácia Y ( 1982 – 2000)

Táto skupina ľudí má neobmedzené možnosti a nevie sa rozhodnúť pre jednu z nich. Ypsilon v podstate znamená dve cesty a bod zlomu. Ľahostajnosť alebo zodpovednosť? Dokáže sa táto generácia vzdať milióna možností a zvoliť si svoju cestu? Generácia ľudí, na ktorých ramenách leží ťarcha očakávaní. Dokážu zmeniť zabehnuté pravidlá v spoločnosti alebo podľahnú konzumnému a pohodlnému spôsobu života?

Pozitíva

 • Flexibilita
 • Mobilita
 • Záujem o spoločnosť dianie v nej
 • Poznávanie nového

Negatíva

 • Egocentrizmus
 • Hedonizmus
 • Prehnané sebavedomie
 • Nezodpovednosť
 • Nadmerné používanie o sociálnych sietí

Generácia Z ( 1995 – 2020)

Zatiaľ posledná generácia v poradí a prvá, ktorá od narodenia zažila digitalizáciu. Jej vlastnosti sú ešte viac sú vyhranené ako u generácie Y.

Pozitíva

 • Schopnosť využívať technológie
 • Prispôsobivosť
 • Individualita
 • Vyhľadávanie nových skúseností

Negatíva

 • Detinskosť
 • Egocentrizmus
 • Izolácia od vonkajšieho sveta
 • Konanie prevažne v osobnom záujme
 • Závislosť na internete

Časové obdobia sa u jednotlivých generácii podľa rôznych zdrojov často prelínajú, takže ani vlastnosti a schopnosti ich zástupcov nemožno úplne oddeliť. V konečnom dôsledku má každý z nás na výber, ktorou cestou sa vydá.

Foto: Pinterest