Sučka Lucca zachránila vo vojenských misiách jednotiek americkej námornej pechoty tisíce príslušníkov amerických síl. Za svoje zásluhy jej v Londýne udelili Dickinovu medajlu za statočnosť a stala sa tak prvým vyznamenaným psom námornej pechoty USA. 

Sučka nemeckého ovčiaka je skutočne jedným z najstatočnejších psíkov. Pri poslednej hliadke v Afganistane odhalila 13,6 kg domácky vyrobenej trhaviny. Hľadala však ďalej a dobre ukrytá druhá nálož vybuchla a fenke odtrhla nohu. Táto zvieracia medajla je obdobou Viktóriinho kríža pre statočných vojakov. Lucca si ju skutočne zaslúžila, nakoľko počas svojho pôsobenia zachránila tisíce vojakov a pri jej hliadkovaní nikto z nich nezahynul.

Hrdým majiteľom tejto ,,vojnovej veteránky“ je seržant námorného delostrelectva Christopher Willingham, ktorý sa ceremoniálu zúčastnil tiež.

lucca

4

lucca 3

Foto: Facebook, Tumblr, Twitter