Na online portáli reddit.com je možné nájsť skutočne všetko! Na potešenie mnohých našich spoluobčanov tam pred časom vzniklo aj oddelenie venované nášmu malému štátu a jeho rôznym špecifikám. Medzi ne nepochybne patrí aj slovenské zdravotníctvo…

Istý používateľ na tento portál nahral veľmi zaujímavú fotografiu. Ide o zadnú stranu lekárskeho nálezu, na ktorej je ručne dopísaný termín, na ktorý pacienta objednali v košickom spánkovom centre Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Na tom by nebolo nič nezvyčajné až do momentu, kedy si všimnete dátum, v ktorom sa má pacient do centra dostaviť. To je také…. slovenské! 🙂

Zdroj: reddit.com | Foto: Reddit, Facebook