Prepojenie duše a tela je stará známa vec. Fyzické problémy môžu odrážať naše duševné rozpoloženie, ale pozor! Je nebezpečné myslieť si, že ak máte nejakú chorobu, automaticky to z duševného hľadiska znamená vždy jedno a to isté.

Na to, aby sme mohli zodpovedne povedať, čo fyzická choroba signalizuje na duševnej úrovni, musíme poznať individuálne sociálne a duševné hľadisko chorého, a tak aj význam jeho choroby môže byť v kontexte jeho vlastného života vždy iný. A určite nie je nič zlé na tom ak vnímame chorobu len ako čisto fyzickú a fyzikálnu záležitosť. Vnímať súvislosti a signály je však obohacujúce.

Tu je 7 bodov súvisiacich s častými chorobami a ich význam, ktorý je im najčastejšie pripisovaný z duševného hľadiska. Rozhodne to neberte ako mantru a pravdu pravdúcu. Ak sa vás však niektorý z bodov týka, neublíži vám ak len otvorene popremýšľate, bez nutnosti robiť závery, nad tým, či niečo z toho koreluje alebo nekoreluje s vašim vlastným životom. A či na tom vo vašom prípade možno len z časti niečo môže byť:

1. Chrápanie

Chrápanie môže predstavovať tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.

2. Kĺby

Kĺby vraj predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.

3. Koža

Vnímať ho môžeme ako zmyslový orgán, ktorý súvisí s našou individualitou. Ochraňuje ju.

zdravie

4. Alkoholizmus

Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhnutie seba samého. Hádzanie flinty do žita.

5. Chronické choroby

Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.

zdravie

6. Migréna

Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, prípadne se*uálne obavy.

7. Močový mechúr

Môže súvisieť s úzkosťou, lipnutím na starých myšlienkach a názoroch. Strach zbaviť sa minulosti. Hnev väčšinou na partnera.

Zdroj: liecenie.info | Foto: pixabay.com