Koniec roka 2017 sa už pomaly, ale isto blíži ku svojmu koncu a vy máte opäť tú milú povinnosť kontaktovať každého zo svojho okolia, aby ste mu popriali do budúceho roka všetko dobré. Ako to však urobiť gramaticky správne?

Večný zápas a dilema sa naskytuje v otázke, ako všetkým popriať šťastie, zdravie, pokoj svätý v skratke tak, aby ste nevyzerali ako úplná hlupaňa. Kým mnoho ľudí zvolí najjednoduchší variant a celé želanie napíše veľkými písmenami, vysvetlime si, ako sa má novoročné prianie napísať skutočne správne.

Ak chcete niekomu popriať to, aby mal šťastný celý nasledujúci rok, píšete ,,Šťastný nový rok!” V prípade, že napíšete ,,Šťastný Nový rok,” adresátovi želáte, aby mal šťastného iba 1.1., nakoľko ,,Nový rok” je označenie práve pre tento jedinečný dátum.

Že je to naozaj jednoduché? :)

PS: Želáme vám ten najúspešnejší a zaláskovaný nový rok 2018! :)