Krása je relatívna, to vieme všetci. Každý však považuje za krásne niečo iné. Spoločné máme napriek tomu to, že v živote ju hľadáme všetci, možno nie vedome, ale prirodzene nás priťahuje. Našťastie, ideál krásy nie je absolútny a odlišnosti v ľudskom vnímaní sa prejavujú aj v tejto oblasti.

Je prirodzené, že krása a jej vnímanie sa postupne menia. Dospievame, a to nielen zvnútra, ale mení sa aj náš vzhľad. Tak ako dozrievame osobnostne s našimi vlastnosťami, skúsenosti a prežité roky sa odrážajú i na našom výzore, v tvári či pohľade. Každý túži byť milovaný taký, aký je. Bez pretvárky a so všetkými zmenami, ktoré sa nedajú do budúcnosti predvídať.

old love II

Ako budem vyzerať o 30 rokov? Ako bude vyzerať môj partner? Budeme stále spolu? Budeme sa milovať a stáť pri sebe v dobrom aj v zlom? Aj napriek času, ktorý ubehne a všetkému, čo spolu prežijeme? Napriek vráskam a kilám navyše?

Nasledujúce video prináša pohľad na pár, ktorého vzhľad zmenia vizážisti, a tak približne zistia, ako budú vyzerať, keď budú mať 50, 70 a napokon 90 rokov. Ich reakcie sú veľmi emotívne. Presvedčte sa sami:

Video: Youtube | Foto: quotesideas.com, pinterest.com