Na stredajšom zasadnutí vláda schválila stratégiu očkovania proti šíriacemu sa koronavírusu, pričom už teraz sa vie, že bude prebiehať v 4 vlnách. Kedy sa dostanete na radu a aká bude cena vakcíny?

Na zabezpečenie kolektívnej imunity je potrebné zaočkovať 60 až 70 percent obyvateľstva. Avšak nakoľko vláda s odborníkmi na základe ceny, bezpečnosti, účinnosti a dostupnosti vakcínu ešte nevybrala, kedy dôjde k tomuto kroku, nie je zatiaľ známe. Aktuálne už ale poznáme stratégiu, do ktorej sú zahrnuté štyri vlny bezplatného očkovania.

1. vlna

Ako prvý dostane vakcínu zdravotnícky personál, prichádzajúci do styku s infikovanými osobami koronavírusom, ale aj tí, ktorí sú v nepriamom kontakte s nakazenými, personál, ktorý svoju činnosť vykonáva v nemocniciach či študenti medicíny, majúci osobný kontakt s pacientmi. Očkovaní budú taktiež zdravotnícki pracovníci nad 65 rokov alebo trpiaci chronickými ochoreniami. Ďalej pôjde o pracovníkov na manažérskych funkciách, pracovníkov v zdravotných poisťovniach či v Úradoch pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zamestnancov domovov sociálnych služieb, terénnych sociálnych pracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na zabezpečení očkovania. Okrem toho aj hasičov, vojakov a policajtov.

2. vlna

V druhej vlne budú zaočkovaní pacienti nad 65 rokov a osoby v DSS, chronicky chorí, imobilní, onkologickí, transplantovaní a ostatní pacienti trpiaci závažnými ochoreniami.

3. vlna

Do tretej vlny patria učitelia, bezdomovci a populácia, kde je vysoké riziko šírenia nákazy.

4. vlna

Ostatné osoby nad 18 rokov.

Zdroj: Čas.sk | Foto: pixabay.com