Nezáleží na tom, či máte 20 alebo 40 rokov, váš mentálny vek sa s tým skutočným nemusí vôbec zhodovať. Mentálny vek totiž odzrkadľuje vaše správanie a to, ako sa pozeráte na svet. 

Vo veľkom teste osobnosti sme si pre vás pripravili 9 otázok, v ktorých si budete musieť vybrať zo 4 ponúknutých možností. Pod každou odpoveďou sa ukrýva určitý počet bodov, ktoré si niekam zapíšte, aby ste si ich mohli na konci zrátať.

Ste pripravené? Poďme na to!

A = 10 bodov
B = 30 bodov
C = 40 bodov
D = 20 bodov

A = 30 bodov
B = 20 bodov
C = 40 bodov
D = 10 bodov

A = 10 bodov
B = 20 bodov
C = 30 bodov
D = 40 bodov

A = 40 bodov
B = 30 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

A = 20 bodov
B = 30 bodov
C = 10 bodov
D = 40 bodov

A = 10 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 30 bodov

A = 10 bodov
B = 20 bodov
C = 30 bodov
D = 40 bodov

A = 30 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

A = 30 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

Vyhodnotenie:

320 – 360 bodov = Vaše správanie sa rovná mentálnemu veku 14-ročného dieťaťa. Na veci máte nevinný a nezaujatý názor.

260 – 320 bodov = Vaše správanie sa rovná 14 až 18-ročnému človeku. Máte excelentné pozorovacie schopnosti.

220 – 260 bodov = Správate sa, akoby ste mali medzi 18 až 23 rokov. Robíte vyzreté rozhodnutia a máte dobrú predstavu o svete.

180 – 220 bodov = Váš mentálny vek sa rovná veku 23 až 28-ročného človeka. Pôsobíte sebaisto a máte výborné vizuálne schopnosti.

Ste spokojné s výsledkom? Podeľte sa s ním v komentároch! ?

Zdroj/Foto: YouTube