Nemusí ísť o zlý úmysel, stačí chvíľa nepozornosti. Jedna nepremyslená siituácia sa môže stať fatálne nezodpovedným činom, po ktorom budete bojovať o život. Toto video obsahuje silné posolstvo a je varovným signálom pre všetkých ľudí, ktorí nechávajú v autách deti, psov alebo akékoľvek osoby počas teplých dní.

Video: Youtube