Od 1. októbra tohto roka platí v Rakúsku úplný zákaz nosenia závojov na verejnosti, ktoré zahaľujú tvár. Tamojšie ženy moslimskej menšiny sa teda museli podriadiť tomuto nariadeniu, hoci im to vôbec nie je po vôli. Bezpečnostné pravidlá sú neúprosné a polícia sa momentálne zameriava najmä na letiská, kde je zvýšený pohyb osôb, a zároveň najväčšia pravdepodobnosť teroristického útoku. 

Zahalené ženy sa musia hneď po prílete do krajiny podrobiť kontrole, pri ktorej je zistená ich totožnosť podľa tváre aj odtlačku prsta. Zákaz sa však vzťahuje na akékoľvek zahaľovanie tváre, vrátanie lyžiarskych, karnevalových, či dokonca chirurgických masiek na verejnosti, no Rakúšania ho vnímajú predovšetkým ako zákaz nosenia buriek. Pri nedodržaní zákona hrozí pokuta až 150 eur! Väčšina domáceho obyvateľstva sa s týmto zákonom stotožňuje, no najväčšie komplikácie spôsobí asi stopäťdesiatim ženám žijúcim v krajine, ktoré si úplne zahaľujú telo i tvár. Rovnako tak aj návštevníčkam z arabských krajín, ktoré k našim západným susedom prichádzajú najmä v letnom období.

Toto nariadenie však nie je v európskych krajinách žiadnou novinkou – pred Rakúskom pristúpili k takýmto opatreniam aj iné štáty EÚ vrátane Francúzska, ktoré tak učinilo ako prvé ešte v roku 2011. Jednotlivé krajiny berú tento krok akú súčasť opatrení zameraných na integráciu prisťahovalcov, no podľa mnohých odporcov má nariadenie presne opačný efekt a moslimkám život iba skomplikuje.

moslimské ženy nosenie buriek Rakúsko
Moslimské ženy si budú musieť na nové nariadenie zvyknúť

Foto: Instagram