V živote každej matky je najhoršou nočnou morou bezpochyby choroba jej dieťaťa. Mnoho mamičiek preto neváha a o svoje deti sa neustále stará i v prípade, že sú ich ratolesti hospitalizované v nemocnici. Mladú Slovenku, ktorá si práve prechádza podobnou situáciou, však jedna vec poriadne pobúrila.

Kameňom úrazu je slovenský sociálny systém, ktorý matkám starajúcim sa o svoje deti v nemocnici, neposkytuje možnosť ísť na OČR, ak majú ich deti viac než tri roky. Viac sa dozviete v jej príspevku, ktorý spolu s fotografiami uverejnila cez internetovú sieť Facebook.

Foto: Facebook