V sobotu, 7.2.2015 sa bude konať na celom Slovensku referendum o „Ochrane rodiny.“ Povedzme si však úprimne, je za čo bojovať? Organizácia Aliancia za rodinu podala prezidentovi Andrejovi Kiskovi návrh s petíciami od občanov dňa 27.8.2014 a Slováci sa tak rozdelili na dva tábory. Akými otázkami sa vlastne referendum zaoberá?

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti intímneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Dnes sme sa v jednom z novozámockých fitness centier stretli so Szilviou, ktorá má na vec tento názor: „Prednedávnom som sa s dcérou rozprávala ohľadom referenda a na predmetné otázky mi odpovedala 2x áno. Čo sa týka se*uálnej výchovy nechápe, prečo s tým má niekto problém. Kto ma pozná vie, že moja dcéra má vo veciach ohľadom se*uality jasno od… dávna. Neskôr som sa zamyslela. Ak by som odpovedala tiež áno, bola by som na mentálnej úrovni 12 ročného dievčatka, vychovávaného v tradičnej rodine, ale zrejme málo liberálne. Okamžite som to napravila. Vysvetlila som jej, ako sa môže cítiť homosexuál v našej odsudzujúcej spoločnosti, ako si žijú deti v „decáku,“ keď po dovŕšení osemnásteho roku života končia na ulici, niektoré v base. Ak im dá domov jedna osoba, dvaja akokoľvek orientovaní alebo jeden tradičný pár, nie je to jedno? Hlavne, že dostanú domov, lásku a budúcnosť… Moja dcéra okamžite zmenila názor a vehementne hovorila NIE na sprosto postavené otázky dogmatických chlapov v sukniach, ktorí nikdy nemôžu mať svoju rodinu, tak z kostolov kafrú do iných… Referendum má minimálnu šancu na úspech, no ja pôjdem a budem voliť tak, ako káže zdravý rozum. Musíme si uvedomiť, že deti v tom nemôžu mať jasno, kým im rodičia nevysvetlia súvislosti. Bez liberálov by sme dodnes trčali v 18. storočí. Každý má mať právo na všetko – lásku, manžela/ manželku, aj na rozhodnutia, ako tí tradiční.“