Strach je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Môže ísť o bežné fóbie z rôznych vecí, ale o niektorých strachoch nevieme preto, lebo sú ukryté v našom podvedomí a odhalia sa len pri výnimočných alebo veľkých stresových situáciách. 

Tento test používajú psychológovia po celom svete na odhalenie ukrytých strachov, ktoré v sebe máme. Samotný obrázok spúšťa naše podvedomie a spája veci na obrázku so strachom. Prvá vec, ktorú si na obrázku všimnete, odhaľuje veľa o vašom strachu, o ktorom ste doteraz možno nevedeli, no máte ho naozaj v sebe.

Pozrite sa na obrázok. Prvá vec, ktorú uvidíte, odkrýva váš podvedomý strach.

VYHODNOTENIE:

Ktorú vec ste si na obrázku všimli ako prvú?

Pavúk

Pavúk patrí k najbežnejším obavám, ktoré trápia viacerých ľudí. Avšak strach z pavúka prúdi z hlbšieho neuvedomelého strachu, že naše okolie nie je bezpečné. Ak ste si na obrázku všimli ako prvého pavúka, znamená to, že vaše obavy pochádzajú z vašej neschopnosti cítiť sa úplne bezpečne vo vašom prostredí.

Vždy všetko rozoberáte do najmenších detailov a pokúšate sa nájsť niečo zlé a nebezpečné aj na tých najbezpečnejších miestach. Tento neustály strach z nebezpečenstva bráni tomu, aby ste sa tešili z maličkostí a pekných chvíľ, ktoré život ponúka a zvyčajne premýšľate nad každým jedným krokom, ktorý urobíte. Je tiež možné, že často trpíte záchvatmi paniky.

Dievčatko

Ak ste si na obrázku všimli ako prvé malé dievčatko, vaše obavy prúdia z potlačených emócií z vášho detstva.

V detstve môžeme zažiť množstvo situácií, ktoré môžu poznačiť nevinnú detskú myseľ. Ak však nie sú vhodne spracované, môžu sa prejaviť v dospelosti v podobe strachu, závislostí či nevhodných túžob.

Vzťah k matke je rozhodujúcim pre náš emocionálny vývoj. Ak dieťa muselo v detstve stráviť veľa času bez svojej matky alebo mu mama neprejavila dostatok pozornosti, môže to mať na neho zlý dopad. Týmto spôsobom sa môže u dieťaťa vyvinúť strach z rozhodovania alebo prevzatia zodpovednosti.

Jahoda

Jahoda, ktorá je umiestnená v strede obrázku a je väčšia než ovocie v skutočnosti, predstavuje srdce. Jahoda je symbolom lásky, no v skutočnosti by mala byť skôr symbolom bolesti z lásky. Existuje dokonca legenda, ktorá hovorí o tom, že kvôli Adonisovej smrti bohyňa Venuša nemohla prestať plakať a každá slza, ktorá padla na zem, sa premenila na jahodu.

Ak ste si jahodu na obrázku všimli ako prvú, to, čo hľadáte, je vo vašom srdci. Váš najväčší strach prúdi z neuvedomelého odporu voči láske. Pôvod tohto strachu môže prameniť detstva a toho, ako vaši rodičia medzi sebou prejavovali lásku. Môže taktiež pochádzať z veľkého sklamania, ktoré ste v láske kedysi zažili.

Stromy

Strom je silný psychologický symbol. Jeden z najlepších psychologických testov hodnotí psychiku človeka tak, že kreslia na papier strom. Strom je symbolom našich koreňov a v tomto prípade má aj hlbšiu symboliku. Dva stromy, ktoré tvoria most, znamenajú, že vo vás exituje vnútorný konflikt, ktorý ste ešte nedokázali vyriešiť. Ide o emočné rozdelenie, ktoré nedokážete zlúčiť.

Ak ste ako prvé uvideli práve stromy, znamená to, že vaše najväčšie obavy prúdia z prijatia toho emočného rozdelenia. Bojíte sa toho, že prijmete nejakú časť seba ako svoju. Rozvíjate svoju totožnosť okolo tejto tieňovej sebestačnosti, aby ste ju zlúčili so sebou.

Motýľ

Motýľ je jedným zo symbolov, ktorý je zvyčajne spájaný s pozitívnym významom. Existuje však aj jeho oveľa hlbší význam. Podľa interpretácie snov je motýľ symbolom šancí a začiatkov. Jasný a pestrý motýľ je znakom dobrej nádeje, nových udalostí v živote človeka, zatiaľ čo bezfarebný motýľ je spojený s nerealizovanou príležitosťou, ktorú ste kedysi premrhali. Duchovný význam motýľa hovorí zas o tom, že motýľ je dopravcom duší v posmrtnom živote.

Ak vašu pozornosť ako prvú upútal motýľ, vaše neuvedomelé obavy prúdia zo strachu zo smrti alebo na druhej strane zo strachu žiť, zo strachu premrhať šance, ktoré vám život ponúkne. Mali by ste taktiež zabrániť tomu, aby ste pociťovali potláčané emócie žiaľu za blízkymi ľuďmi, ktorí už nie sú medzi nami.

Plyšové hračky

Jedným zo spôsobov, ako môže dieťa nadobudnúť pocit bezpečia, je objatie plyšového medvedíka. Plyšový medveď symbolizuje priateľa, u ktorého môžete nájsť bezpečné miesto plné lásky a pohodlia.

Avšak plyšové hračky na obrázku sú trochu pokrútené a skutočnosť, že ste si ich všimli ako prvé, odhaľuje niečo zaujímavé. Obávate sa toho, že sa vlastne nebojíte. Tento strach prúdi z neuvedomelej traumy, ktorá sa odohrala niekedy v detstve – udalosť, kedy ste zažili strach, no nemali ste sa pred ním kam ukryť.

Zdroj/Foto: themindsjournal.com