Kráľovná Alžbeta má jednoznačné svetové prvenstvo v tom, ako dlho sedí na tróne a vládne ,,poddanému“ ľudu. Okrem toho všetkých obyvateľov svojej zeme jednoznačne tromfne v tom, koľko zákonov krajiny pre ňu neplatí. Vy ste o nich vedeli? :O 

 

Môže jesť labute

Kým iné vtáky je v Anglicku beztrestne dovolené konzumovať, to neplatí pre labute, ktoré je v Spojenom kráľovstve zo zákona loviť a jesť zakázané! Všetky labute sú totiž pod ochranou kráľovnej, ktorej čiastočne patria všetky, vrátane neoznačených, a teda ona jediná ich legálne môže dostať na tanieri.

Nepotrebuje vodičák

Vodičské preukazy sú v Británii vydávané v mene kráľovnej, preto si ten svoj môže jednoducho prideliť, no bola by to zbytočná byrokracia, a preto žiadny nemá. Napriek tomu je však kompetentnou a veľmi schopnou vodičkou, ktorá dokonca riadila sanitku v 2. svetovej vojne.

Nemusí dodržiavať rýchlosť

Nie že by sa kráľovná preháňala v aute a vyslovene sa hrala na závodníka, je verejne známe, že rada poriadne šliapne na plyn. Pokuty sa ale rozhodne báť nemusí! Zo zákona nemusí dodržiavať najvyššiu povolenú rýchlosť.

Nepotrebuje pas

Kráľovná sa ako jedna z mála ľudí na svete môže v podstate ľubovoľne premiestňovať z krajiny do krajiny bez toho, aby sa preukázala platným pasom. Funguje to s ním totiž rovnako ako s vodičským preukazom. Aj pas by si mohla sama prideliť, ale aký by to vôbec malo zmysel?!

Nemusí platiť dane

Kým všetci pracujúci občania Británie musia tak ako aj my zo zákona odvádzať daň z príjmu, kráľovnej sa táto povinnosť netýka. Ona však napriek tomu svoje dane dobrovoľne pravidelne platí od roku 1992.

Nevzťahuje sa na ňu sloboda žiadosti o informácie

V Británii, podobne ako vo väčšine civilizovaných krajín, platí pre tlač sloboda požiadať o informácie a položiť akúkoľvek rozumnú otázku. To sa však nevzťahuje na kráľovnú a jej rodinu, ktorých súkromie je len ich záležitosťou a nemusia sa nikomu zdôverovať.

Môže kedykoľvek začať vojnu

Aj keď technicky nejde o zákon v pravom slova zmysle, je veľmi zaujímavé, že kráľovná ako jediná môže legálne kedykoľvek vyhlásiť ktorejkoľvek krajine vojnu či mier. Takže keď sa zajtra zobudí nahnevaná na USA či Francúzsko, jej vojsko chtiac-nechtiac musí vyraziť do boja.

Môže odmietnuť zákony

Žiadny zákon sa nestane zákonom, kým o tom kráľovná nerozhodne. Pri prijímaní nových zákonov má teda posledné slovo Alžbeta, a keď sa jej nejaký nepáči, jednoducho ho odmietne. Aj keď je pravda, že to doteraz ešte nikdy nespravila.

Kráľovnú nemôžete zažalovať…

…a ani trestne stíhať. Zákon by vám to nedovolil rovnako ako to, že legálne nemôže byť zavretá vo väzení alebo svedčiť na súde.

Môže porušiť akýkoľvek zákon

Tento bod priamo nadväzuje na ten predchádzajúci. A áno, naozaj je to tak! Na kráľovnú Alžbetu sa nevzťahujú žiadne zákony platné v Spojenom kráľovstve, a teda môže spáchať akýkoľvek skutok alebo trestný čin, ak by chcela…

Zdroj: YouTube | Foto: giphy.com, Twitter