Je to tu. Na Farme začala tretia a posledná fáza zvaná ako nový život či zlatá éra. „Luxus“ v podobe lepších životných podmienok, ktorého sa farmári museli len nedávno vzdať, sa konečne prinavrátil. To však vôbec nie je všetko. S finálnou fázou prišla totiž aj nečakaná novinka v duelových rozstreloch.

Zabudnite na staré taktiky! Do cesty za finančnou výhrou sa najnovšie postavilo nové pravidlo – zlaté tehličky. Na pohľad nevinné predmety majú moc, ktorá môže zmeniť život jednému z hráčov. Na čo vlastne tieto malé kvádriky slúžia a kto o ich sile môže rozhodovať?

O všetkom rozhodnú tehličky

Prišiel čas nastoliť spravodlivosť. Doteraz sme boli zvyknutí na klasickú voľbu duelantov, pričom každý z hráčov mal jeden bod, ktorý udelil jednému z dvoch sluhov. A tu nastáva zrejme najväčšia zmena. O prvom duelantovi totiž rozhodne farmár týždňa, a to pridelenými 13 tehličkami, ktoré medzi sluhov rozdelí. Ten, kto ich získa viac, je zachránený a postupuje do ďalšieho kola. Hráč s menším počtom tehličiek musí podstúpiť duel.

Farmár týždňa má 13 tehličiek, ktorými môže určiť prvého duelanta

Všetko má svoj háčik…

Ako to už v drsnej reality šou býva zvykom, aj tu sa nájde svetlá možnosť záchrany. Každý z hráčov totiž obdrží 3 vlastné zlaté tehličky, ktoré môže využiť dvomi spôsobmi. Buď si za ne na konci týždňa zakúpi určité benefity alebo ich daruje jednému zo sluhov, aby ho zachránil pred súbojom v duelantskej stodole. Otázkou je, čo je pre nich dôležitejšie – väčší komfort alebo záchrana priateľa?!

Každý z farmárov má 3 tehličky, ktorými môže, ale nemusí zachrániť jednému zo sluhov „život“

Foto: TV Markíza, Facebook/Farma