Znamená dieťa automaticky koniec vašej kariéry? Dajú sa vôbec zosúladiť materské a pracovné povinnosti? Spôsobuje darovanie života vaše „pracovné znehodnotenie“?

Ženy 21. storočia sa neponáhľajú založiť si rodinu, nakoľko majú omnoho viac možností na sebarealizáciu ako naše prababičky pred 100 rokmi. Môžete sa učiť, pracovať, cestovať, máte vlastný príjem. Kým sa v 60-tych rokoch rodilo na začiatku 20-ky, dnes je už v rozvinutých spoločnostiach prijateľné mať prvé dieťa po 30-ke, čím sa, žiaľ, rodí menej detí.

Mnohé ženy podliehajú strachu, že kvôli rodičovskej „dovolenke“ stratia svoje stabilné zamestnanie. Vaše obavy sú mnohokrát opodstatnené, nakoľko v dnešnom zrýchlenom svete nie je už nič isté a existuje rad ťažkostí spojených so zmenenými okolnosťami. Výraznú záťaž znamená príchod dieťatka aj pre rodinný rozpočet. Nastávajúci rodičia by si mali v dostatočnom predstihu uvedomiť, že je priam nevyhnutné, aby boli ešte pred príchodom bábätka dostatočne zabezpečení.

Rovnako ako muži, aj ženy túžia po pracovných výzvach, úspechu a uznaní, no na druhej strane sa chcú stať aj dobrými matkami. Tieto úlohy sa však dajú zosúladiť len ťažko. Mnohí zamestnávatelia dnes nemajú záujem pomáhať matkám zvládnuť túto situáciu a radšej siahajú po dostupnejších bezdetných pracovníkoch. Najčastejším dôvodom nezamestnania žien s malými deťmi je obava zamestnávateľa, že žena nemôže pracovať nadčasy a kvôli dieťaťu bude veľa vymeškávať. Našťastie je čoraz viac tých „osvietených“ firiem, ktoré sú názoru, že ženy s malými deťmi pracujú efektívne, sú spoľahlivé a zodpovedné. Majú tiež vynikajúce organizačné schopnosti, ktoré získali počas materskej dovolenky, kedy museli zosúladiť viac vecí naraz. Počas pracovného času pracujú s väčším úsilím, nestrácajú čas, lebo vedia, že po skončení pracovnej doby musia ísť domov k rodine. Vedia sa lepšie koncentrovať na danú problematiku a majú efektívnejší náhľad na veci.

Optimálne by bolo, ak by každý zamestnávateľ dôkladne prerokoval možnosti ďalšej spolupráce so zamestnankyňou vracajúcou sa do práce a v každom prípade jej dal šancu na dokázanie svojich kvalít. Dobrá správa je, že počet takých zamestnávateľov  pomaly, ale isto rastie.

Autor: Aneta