Možno ste sa už niekedy zamysleli nad tým, aké je naše miesto a naša úloha na tomto svete. Kam sa zaradiť, kam smerovať, čo robiť, kam ísť… Ale určite sa nikto nezamýšľal nad tým, ako byť prospešný po smrti. Touto myšlienkou sa však zaoberali Anna Citelli a Raoul Bretzel, ktorí navrhli niečo prevratné, tzv. „Capsula Mundi.“

Aj vy sa pýtate o čo ide? CM je kapsula v tvare vajíčka, do ktorej sa telo zosnulého uloží do tzv. fetálnej polohy (v rovnakej polohe, v akej sme na svet prišli, aj odchádzame) a následne sa vloží do zeme rovnako, akoby sa sadilo semienko. Na jej vrch sa zasadí strom, ktorý si človek môže vybrať už počas života alebo mu ho vyberú príbuzní či priatelia. Pri výbere stromu sa prihliada na podnebie a podmienky krajiny, v ktorej bude kapsula uložená do zeme.

capsula4

Zmyslom a cieľom tejto myšlienky je zmeniť prostredie kamenných náhrobných kameňov na „posvätný les,“ na zelené cintoríny, na miesto, ktoré bude slúžiť ako domov a útočisko vtákom a zvieratám. Za každého človeka, ktorý tak zo sveta odíde, vyrastie jeden nádherný strom. Je to však zlomová myšlienka, ktorá môže byť svetom ťažko prijímaná, no vo svete zelenej propagandy veľmi vítaná. Sme niečomu obdobnému otvorení? Sme pripravení na takúto zmenu v pre nás najcitlivejšej oblasti?

capsula2 capsula1 capsula3 capsula7 capsula6 capsula5_zakladatelia_myslienky

Autor: Katarína Rajňaková

Foto: Youtube, Pinterest