Súkromie je jedným z najzákladnejších ľudských práv, ktoré nám v dnešnej dobe ale značne obmedzujú sociálne siete a ich vplyv na vlastnú osobnosť. Internet predstavuje určité nebezpečenstvo ohľadom jeho straty i vlastnej identity. Na sociálnych sieťach je vysoké riziko zneužitia osobných údajov. Preto by ste mali byť vždy opatrné a neuvádzať konkrétne súkromné informácie ohľadom vašej osoby.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED NARUŠENÍM SÚKROMIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

1. Neuvádzajte vaše dosiahnuté vzdelanie, pracovné pôsobisko, ani údaje o vašej rodine.

2. Nesprístupňujte zoznam svojich priateľov ostatným užívateľom.

3. Vyplnené údaje, ktoré sa vás týkajú (rok narodenia, pohlavie) využívajú sociálne siete na cielenejšiu reklamu. Na základe nich ju dokážu dokonca sprecízniť z vašich príspevkov či odkazov – tieto systémy zhodnocujú podľa kľúčových slov vo vašich príspevkoch, aké sú vaše záujmy, to znamená, že vám ponúknu pravdepodobne najadekvátnejšiu reklamu

4. Nepridávajte fotky z vlastného súkromia. Z fotografií vášho bývania (interiéru i exteriéru) vie potenciálny zlodej zanalyzovať bezpečnostné bariéry a z vašich príspevkov zas vie zistiť, kedy čo robíte, aj kedy sa nachádzate  mimo domova

007

5. Vedzte, že proti vám môže byť zneužitá akákoľvek informácia, taktiež voči vašim záujmom či bezpečiu. Informácie o vás môže vo svoj prospech zneužívať  napríklad váš nepriateľ či už v pracovnom odvetví alebo aj pri ovplyvňovaní verejnej mienky. Žeby kolega, sused, rodinný príslušník? Takže majte oči na stopkách!

6. Dámy by mali byť obzvlášť obozretné! Nikdy nesprístupňujte žiadne informácie, z ktorých sa dá vyskladať osobnostný profil a tiež vystopovať bývanie či miesta zdržiavania sa. Inteligentní se*uálni devianti takéto veci vedia mimoriadne efektívne využiť!

7. Ak predpokladáte, že nemáte žiadnych nepriateľov, tak vedzte, že tento stav nemusí trvať večne. Potenciálne nebezpečenstvo vzniká aj zo strany vašich známych, ktorí ako skrytí nepriatelia môžu chcieť poškodiť vaše záujmy či vám fyzicky ublížiť.

8. Akékoľvek údaje, fotografie či informácie zachytené webovým serverom môžu byť v budúcnosti použité proti vám. Nikdy nemáte istotu, že aj vymazané dáta budú zničené. Preto treba byť dôsledný pri pridávaní akýchkoľvek informácií.

9. V prípade zabezpečenia účtu heslom na sociálnej sieti, či kdekoľvek na internete, nastáva riziko zneužitia údajov hackermi. Tie sa môžu stať voľne prístupné na stiahnutie.

10. Vyhnite sa neprimeranému času strávenému chatovaním a surfovaním na sociálnych sieťach, čas môžete využiť na vzdelávanie či trávenie času s rodinou (číta!nie SLOVAK WOMAN :)